DOMÁCÍ

 
Večer lusofonní literatury v překladech Lady Weissové a Marie Havlíkové

V úterý 2. května 2023 od 18 hodin proběhne na (A)VOID Floating Gallery událost s názvem Večer lusofonní literatury v překladech Lady Weissové a Marie Havlíkové, kterou v rámci série překladatelských setkání pořádá Obec překladatelů. Obě překladatelky mají na kontě desítky překladů i překladatelská ocenění. Dozvíme se například, jak velký rozdíl je překládat portugalského, brazilského nebo angolského autora nebo jaká je odezva těchto literatur u českých čtenářů. Součástí večera bude i hudební doprovod. Lada Weissová představí román Angolana Josého Eduarda Agualusy Obecná teorie zapomínání (Dybbuk, 2021), Marie Havlíková román Brazilce Miltona Hatouma Sirotkové ráje (Argo, 2012).

Více informací

 
 
Dra. Anna Wolny: tři přednášky z brazilské literatury na FF UK v Praze

Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vás zve na cyklus přednášek z brazilské literatury, který proběhne ve dnech 9. až 11. května 2023 v místnosti č. 205 na adrese Hybernská 3. Přednášet bude dr. Anna Wolny z Jagellonské univerzity v Krakově

Přednášky:

O conceito e a breve história da literatura marginal no Brasil – 9. 5. v 8:20

O aluno que só queria cabular uma aula de Sacolinha – 11. 5. ve 14:10

Um novo brinquedo de Rodrigo Ciríaco – 11. 5. v 15:50

 
 
Hranice poezie: překlad portugalských básní

V sobotu 13. května 2023 od 15 hodin proběhne v Sále mluveného slova v rámci programu Světa knihy program Hranice poezie: překlad portugalských básní. Portugalistka a překladatelka Kateřina Ritterová z Katedry romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci představí dílo portugalského básníka a lékaře Joãa Luíse Barreta Guimarãese, který za svou tvorbu nedávno obdržel ocenění Prémio Pessoa. Překladatelka také uvede několik básní ze sbírky Tulák, kterou v roce 2022 vydalo nakladatelství Togga.

 
 
Beseda se Šárkou Grauovou o Ailtonu Krenakovi

Centrum lusofonních kultur při Katedře romanistiky FF UP v Olomouci Vás srdečně zve v sobotu 29. dubna 2023 od 11 hodin v portugalské kavárně Porto Vila (Denisova 35, Olomouc) na besedu portugalistky a překladatelky Mgr. Šárky Grauové, Ph.D. (FF UK v Praze) s názvem Držet nebe nad hlavou: Ailton Krenak a brazilští Indiáni v dnešním světě

 
 
Eugénio de Andrade: 100 let od narození

V Kampusu Hybernská proběhl dne 5. dubna 2023 v rámci dramaturgického programu HYB4 Čítárna večer věnovaný portugalskému básníkovi Eugéniovi de Andradovi. Verše ze sbírky Svrchovanost (2004, Fra) četli studenti Portugalistiky FF UK Michaela ZikmundováFrantišek Řáha. Své postřehy z četby představila Karolina Válová. Součástí večera bylo i hudební vystoupení absolventky Lusobrazilských studií FF UK Barbory Černé.

 
 
Cena Pavly Lidmilové 2023

Společnost českých portugalistů ve spolupráci s Portugalským centrem Camões, I.P. v Praze a Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky vyhlašují 13. ročník Ceny Pavly Lidmilové, soutěže o překlad z portugalsky psaných literatur určené začínajícím překladatelům. Soutěžní překlady je možné odevzdávat do 1. září 2023. Autorky a autoři vítězných překladů získají finanční ocenění. 

Více informací a pravidla

 
 
Třetí vydání Dějin Portugalska

V Nakladatesltví lidové noviny vyšlo třetí přepracované, revidované, doplněné a aktualizované vydání Dějin Portugalska. Autor doc. PhDr. Jan Klíma v tomto vydání využil mimořádné množství nově dostupných a digitalizovaných pramenů a upřesnil fakta a interpretaci. Kniha o 686 stranách obsahuje i přehled událostí, slovníček, soupis zkratek, seznam základní literatury a rejstřík, mapky a ilustrace, uvádí souvislosti s vývojem Asie, Afriky i Ameriky.

Kniha je k dostání na webu nakladatelství.

 
 
Prof. Pavel Štěpánek obdrží Mezinárodní cenu Trebbia

Profesor Pavel Štěpánek obdrží Mezinárodní cenu Trebbia v kategorii za tvůrčí činnost. Trebbia je ocenění zrozené v pražském kostele sv. Rocha jako přirozený dějinný průsečík téměř tisíciletého duchovního vývoje na tomto místě a pozitivního vztahu mezi mecenáši a tvůrci kulturních hodnot. Ceny Trebbia jsou každoročně předávány laureátům z mnoha zemí světa v přímém přenosu České televize, Slovenské televize a na YouTube kanálu Trebbia Foundation.

Letošní udílení cen proběhne v neděli 18. června 2023 ve Španělském sále Pražského hradu od 20 hodin.

Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. je významný český historik uměník, odborník na dějiny umění a architektury hispánského a lusofonního světa, publicista a překladatel. Přednášel na Univerzitě Palackého v Olomouci a na FF UK v Praze. Od roku 2006 je profesorem, dnes už emeritním. Je autořem řady významných publikací o kulturních vztazích mezi Českem a hispánským a lusofonním světem.

 

 
 
Vyšel měsíčník PLAV věnovaný portugalské literatuře

Březnové vydání Měsíčníku pro světovou literaturu PLAV je věnované portugalské literatuře. Přináší postkoloniální témata a díla s formální nápaditostí. Začíst se můžete do prozaických textů (Isabela Figueiredo, João Tordo, Valter Hugo Mãe, Djaimilia Pereira de Almeida, Tiago Salazar, Bruno Vieira Amaral) i poezie (Ana Luísa Amaral, João Luís Barreto Guimarães). Autorkou koncepce je Lada Weissová.

Úvodník a obsah čísla najdete na webových stránkách časopisu. Zde je dostupná také reflexe Karoliny Válové nad současným stavem české portugalistiky a bibliografie překladů portugalské literatury vydaných v letech 2010 až 2022.

Více informace zde

 
 
V listopadu 2022 se konala překladatelská dílna

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2022 proběhla další překladatelská dílna z portugalštiny, tentokrát zaměřená na portugalskou a brazilskou povídku 20. století. 

Studentky a absolventky portugalistiky se pod vedením dr. Šárky Grauové zaměřily na překlad povídky O Organista od portugalské spisovatelky Lídie Jorge a také na překlad povídky Carol Cabeça Lina Coração od brazilské autorky Edly Van Steen. Překladatelky si vybraly jeden z textů dle svých preferencí a pracovaly ve skupinách. Každá ze skupin se potom potýkala s jinými překladatelskými problémy, které na konci dílny představila svým kolegyním.

Dílnu pravidelně pořádá Společnost českých portugalistů ve spolupráci s Portugalským centrem Camões, I.P. v Praze.

 
 
Výsledky Ceny Pavly Lidmilové 2022

Dne 6. prosince 2022 byly vyhlášeny výsledky již 12. ročníku soutěže o nejlepší překlad z portugalsky psaných literatur, kterou pořádají Společnost českých portugalistů, Portugalské centrum Camões, I.P. v Praze a Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v ČR. Udílení cen se odehrálo v rámci vánočního setkání pořádaného Velvyslanectvím Portugalska v Praze, jehož součástí byl i koncert portugalské fadistky žijící v ČR Inês Oliveiry.

Na třetí příčce se umístila Nikoleta Rigová, která přeložila několik povídek z knihy A Educação Sentimental dos Pássaros (José Eduardo Agualusa).

Druhé místo získala Kateřina Němcová za překlad úryvku z románu Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha (Tati Bernardi).

Porota se rozhodla neudělit první místo.

Výherkyním gratulujeme!

 
 
Kolokvium Exodus - 26. a 27. května 2022

Ve dnech 26. a 27. května 2022 se po tříleté pauze uskuteční deváté kolokvium Společnosti českých portugalistů. Máte-li zájem zúčstnit se kolokvia, zasílejte své přihlášky na adresu: ColoquioIX@gmail.com 

Po dlouhé době se těšíme na osobní setkání. Kolokvia se zúčastní řada zajímavých hostů a jazyky kolokvia tentokrát budou portugalština, španělština a angličtina.

 

chamada

 

 

 

 

 
 
Pobytová překladatelská dílna: Brazilská povídka po roce 1945

Zveme vás na pobytovou překladatelskou dílnu Brazilská povídka po roce 1945, která je určena překladatelům z portugalštiny do češtiny. Dílnu povede vyučující z oddělení Portugalistiky FF UK Šárka Grauová a pořádá ji Společnost českých portugalistů ve spolupráci s Portugalským centrem Camões v Praze. Účastníci budou společně pracovat na vydání knihy, stejně jako tomu bylo u publikace Ukradený déšť a jiné příběhy z Amazonie.

Letošní dílna se koná od pátku 11. března (od 18 hodin) do neděle 13. března (do 17 hodin) na faře Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech. Účastníci se dopraví vlakem do Čerčan, odkud bude zajištěn odvoz. Stravování bude společné, prosíme, aby každý z účastníků něco dobrého přivezl. Cena dílny včetně noclehu je 500 Kč.

Prosíme zájemce, aby se do 6. března přihlásili na e-mailu sarka.grauova@gmail.com.

Více informací naleznete zde

 
 
Cena Pavly Lidmilové pro překladatele z portugalsky psaných literatur

Oddělení Portugalistiky FF UK a Portugalské centrum Camões v Praze vyhlašují 12. ročník soutěže o překlad z portugalsky psaných literatur.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dlouhodobě pobývá na území České republiky. Cílovým jazykem překladu může být čeština nebo slovenština. Cena se uděluje překladatelům do 35 let. Do soutěže lze přihlásit uměleckou prózu, poezii a esej. Rozsah soutěžního textu je v případě prózy a eseje 15 až 20 normostran, u překladu poezie 150 až 200 veršů z tvorby jednoho autora.

Soutěžní překlady zasílejte do 31. března 2022 na e-mail info@institutocamoes-praga.cz.

V roce 2019 byla soutěž na počest významné překladatelky z portugalštiny a nositelky Státní ceny za překlad Pavly Lidmilové přejmenována z „Ceny Hieronymitae Pragenses“ na „Cenu Pavly Lidmilové“. Vloni vyšla v nakladatelství Galén kniha Básně – Dny, sny a filmy, v níže je Pavla Lidmilová představena jako tvůrkyně původních básní a krátkých próz.

Více informací najdete zde

 
 
Třetí kongres ABRE

Od pondělí 20. 9. 2021 do pátku 24. 9. 2021 se koná třetí kongres ABRE (Associação de Brasilianistas na Europa). Kongres se bude konat online přes platformu ZOOM a je veřejně přístupný. Odkazy na jednotlivé panely najdete zde

Detailní program si můžete přečíst zde

Návod, jak se do zoomu přihlásit si můžete přčíst na webu asociace

Těšíme se na Vás! 

 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků 10. a 11. ročníku Ceny Pavly Lidmilové a valná hromada SČP
Společnost českých portugalistů, oddělení portugalistiky FF UK a Portugalské centrum v Praze si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků 10. a 11. ročníku Ceny Pavly Lidmilové a valnou hromadu Společnosti českých portugalistů, které proběhnou v úterý 7. září 2021 od 17:00 v zasedací místnosti 3D (3. patro v budově D) v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).
Součástí programu bude také křest knihy Ukradený déšť a jiné příběhy z Amazonie (Baobab, 2021) od Reginalda Prandiho, jejíž překlad vznikl v rámci překladatelské dílny pod vedením Šárky Grauové.
 
 
Brasil Fest Brno

Ve dnech 30 . 7. – 1. 8. 2021 se v Brně uskuteční Brasil Fest Brno. Více informací o jednotlivých akcích a detaily programu naleznete zde. Těšíme se na Vás. 

 
 
Brazilian Studies Programme Annual Conference

Od 5. 5. 2021 do 2. 6. 2021 se můžete každou středu od 18:00 (SELČ) zúčastnit on-line konference Brazilian Studies Programme Annual Conference: The real and imagined Brazil: examining narratives of dissent pořádané Univerzitou v Oxfordu. Více informací k jednotlivým webinářům a přihlášení naleznete zde

 
 
Cena Pavly Lidmilové 2021
Portugalské centrum v Praze společně s Oddělením portugalistiky FF UK vyhlašuje 11. ročník soutěže o překlad z portugalsky psaných literatur do češtiny, která je určena překladatelům do 35 let. Soutěžní překlady lze zasílat na adresu a e-mail Portugalského centra v Praze až do 31. března 2021. Více informací najdete na webu PCvP nebo v příspěvku na Facebooku.
 
 
Překladatelská dílna "Menina do Mar"

Společnost českých portugalistů společně s Portugalským centrem v Praze pořádá překladatelskou dílnu s názvem „Menina do Mar“ zaměřenou na překlad z portugalštiny do češtiny a určenou začínajícím překladatelům. Dílna, kterou povede Šárka Grauová, proběhne v sobotu 13. února 2021. Více informací se dozvíte na webu nebo na Facebooku.

 
 
Konference FF UL, únor-květen

Centrum literatury a lusofonních a evropských kultur a Filozofická fakulta Univerzity v Lisbaonu zvou na online konference, které probíhají každý pátek od února do května. Program je rozdělený na dvě skupiny, které koordinuje univerzitní profesorka Annabela Rita. Program naleznete na facebooku FF UL nebo přiložený pod tímto příspěvkem. Konference probíhají online přes platformu ZOOM, je tedy velmi jednoduché se zůčastnit. 

 
 
Cândida Ventura: Můj rozchod s komunismem

Ústav totalitních režimů vydal překlad knihy známé portugalské bojovnice za lidská práva Cândidy Ventury. Knihu Můj rozchod s komunismem přeložila z originálu O „socialismo“ que eu vivi: testemunho de uma ex-dirigente do PCP Eva Schalková

Cândida Ventura jako vyslankyně portugalské komunistické strany prožila Pražské jaro a následnou normalizaci v ČSR a ve své knize popisuje události, které vedly k jejímu definitivnímu rozchodu s komunismem.  

Zajímavosti související s překladem i historií si můžete poslechnout v podcastu Pavla Ryjáčka v rozhovoru se samotnou překladatelkou knihy a historikem Ondřejem Vojtěchovským. Podcast je dostupný na dvou streamovacích službách, spotify nebo soundcloud.

Knihu lze zakoupit online v knihkupectví Kosmas.cz

 

ÚSTR – rozumět svým dějinám · Podcast ÚSTR ke knize Můj rozchod s komunismem s překladatelkou Evou Schalkovou

 

 
 
Romanistica Comeniana - chamada de artigos

Vědecký časopis Romanistica Comeniana vydávaný od roku 2018 Katedrou romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě přijímá do 15. 12. 2020 návrhy článků do příštího vydání časopisu. (28. 2. 2021)  

 

Více informací najdete v přiloženém dokumentu

 
 
I Congresso Internacional do PPGLEV

Ve dnech 16. – 18. 11. 2020 proběhne online, přes Google Meet, první mezinárodní kongres PPGLEV (Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, UFRJ). 

Program a další informace najdete zde

 
 
Kino Brasil 2020

Kino Brasil letos připlouvá na vlně. Na vlně brazilského filmu! Na vlně vzdálených rytmů, kultury, různorodosti a pověstné brazilské soudržnosti. Nechte se unést vynikajícími brazilskými filmy, které pro vás již sedmým rokem s radostí vybíráme.

V dnešním rozbouřeném světě potřebujeme i klidné zátoky. Zastavit a vypnout, položit se na hladinu, chytit si svou vlnu a plout – s námi až do Brazílie. Vyznáme se v přívalu zpráv, které nás tento rok zahlcují, ale nenecháme se jejich proudem strhnout. Prostřednictvím kinematografie vyplujeme vstříc novým horizontům a objevíme mnoho podob Brazílie. Pojďme se naladit na stejnou vlnu, přístav Kino Brasil se otevírá 5. – 8. listopadu letos poprvé výhradně online!

 

PROGRAM

ÚTERÝ 3.11.

20:00 lekce Brazilského zouku s Luciou Kubášovou – Facebook Kina Brasil (v angličtině)

STŘEDA 4.11.

20:00 rozhovor s Pavlem Šemberou “Obchodníkem v Brazílii” – Facebook Kina Brasil

ČTVRTEK 5.11.

20:00 zahájení festivalu + úvod k filmu Tři léta – Facebook Kina Brasil

20:30 TŘI LÉTA

PÁTEK 6.11.

19:30 Přednáška Milana Tichého o brazilské hudbě + úvod k filmu Amazonia Groove – Facebook Kina Brasil

20.30 AMAZONIA GROOVE

22:00 Koncert DJ Boró live na Facebooku Kina Brasil, mix brazilské taneční hudby různých stylů

SOBOTA 7.11.

17:30 úvod k filmu Alice Junior – Facebook Kina Brasil

18:00 ALICE JUNIOR

20:00 úvod ke krátkým filmům Kleber Mendonca Filho: Muzeum – Facebook Kina Brasil

20:30 KLEBER MENDONCA FILHO: MUZEUM

22:00 Fabio Carneirinho live z Brazílie – koncert forró na Youtube Kina Brasil

NEDĚLE 8.11.

16:00 online přednáška – Kristýna Omastová – čeština a česká kultura v Batayporã – Facebook Kina Brasil

17:00 MONIKA A KAMARÁDI

20:00 Úvod k filmu Předtím něž zapomenu na Facebooku Kina Brasil (v češtině)

20:30 PŘEDTÍM NEŽ ZAPOMENU

 

Podrobnější informace najdete na webu Kina Brasil https://www.kinobrasil.cz

 
 
3.10. Festival Ta Book

V sobotu 3.10. 11:00–12:00 vystoupí na Táborském festivalu TaBook Šárka Grauová s mladými překladateli. 

Amazonské příběhy. V překladatelské dílně jsme se letos s mladými překladateli věnovali amazonským mýtům. Řeč bude o obtížích překladatelského řemesla a o tom, jaké nesnáze čekají překladatele při převodu textů, které vycházejí z radikálně jiné, mytické zkušenosti.

bytové čtení / plody letošního roku

(kapacita 15 osob, pro rezervaci pište na tel. 777 119 838 a čekejte na potvrzení a adresu) http://www.tabook.cz/2020/program-0

 
 
2. 10. 18h Lima Barreto entre o passado e o futuro.

Webinář s Šárkou Grauovou bude dostupný na adrese bit.ly/webinar_sarka_02_10 nebo na YouTube: Literatura PUC-SP https://www.youtube.com/channel/UCVyzLxD90f0GdFEG9y81zIQ

 
 
Úhrada členského poplatku a aktualizace informací

Vážení členové Společnosti českých portugalistů, s lítostí Vám sdělujeme, že vzhledem k probíhající pandemii koronaviru byla pro rok 2020 zrušena všechna námi plánovaná kolokvia a společná setkání. Z tohoto důvodu nebude možné vybrat tradičním způsobem ani členské poplatky. https://www.cestiportugaliste.cz/media/aktualita/SČP_dopis_poplatky_2.pdf

 
 
Projekt Portugueses de Papel

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na již čtvrtý ročník mezinárodního kolokvia souvisejícího s projektem Portugueses de Papel. Tento projekt se zaměřuje na výzkum problematiky zobrazení Portugalců v brazilské próze 19. a 20. století, přičemž cílem projektu je sestavení online slovníku děl, v nichž se tyto postavy objevují. Přednášky si můžete přijít poslechnout ve dnech 22. a 23. dubna 2020 v prostorách Katedry romanistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10. Program bude včas vyvěšen. Těšíme se na Vás!                                                                                        http://portuguesesdepapel.net/#projeto

 
 
Dny lusofonní kultury v Olomouci

Dovolujeme si pozvat všechny milovníky lusofonní kultury na třídenní festival filmů a přednášek o Portugalsku, Brazílii a Africe, který se uskuteční 25. – 27. listopadu 2019 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Těšíme se na Vás. 

 
 
Přednášky o tvorbě spisovatele Eça de Queirós v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na sérii přednášek o realistickém díle Eçy de Queirós, které přednese profesor João Miguel Henriques. Téma přednášek nese název: Eça de Queirós e a Geração de 70 em Portugal. Přednášky se uskuteční již tento týden ve dnech 29. a 30. Října. Více informací naleznete na připojeném plakátku. Těšíme se na všechny příznivce Eçy!

 
 
Festival portugalského jazyka Lusófona

Portugalské centrum v Praze si Vás dovoluje pozvat na 12. ročník festivalu portugalského jazyka Lusófona, který se koná od 13. do 29. června v různých pražských kulturních prostorech. Program festivalu je určený dospělým i dětem a zahrnuje hudební vystoupení, divadelní představení, filmové projekce, cirkusové umění, gastronomické zážitky a sportovní aktivity.

 

Programa do festival / Program festivalu:

 

Concerto do duo brasileiro Couple Coffee / Koncert brazilského dua Couple Coffee

13. 6. / 20h / Oliveira Wine Tapas Market

 

Festa de encerramento da Escolinha Portuguesa/ Oslava Portugalské školky

15. 6. / 10h / Stromovka

 

Torneio de vólei da Língua Portuguesa / Volejbalový turnaj portugalského jazyka

15. 6. / 16h / Sportovní centrum Gutovka / Centro Desportivo Gutovka

 

Tradicional Sardinhada / Tradiční lusofonní sardinhada

21. 6. / 17h / Gauč ve Stromovce

 

Festa Junina / Brazilská oslava Festa Junina

22. 6. / 16h / Gauč ve Stromovce

 

Filme: Bingo, O Rei das Manhãs / Film: Bingo, Každé ráno králem

26. 6. / 19h30 / Přístav 1800

 

Noite de Fados: Loucas no Fado / Večer portugalského fada: Loucas no Fado

29. 6. / 20h / Champagneria

 

Esperamos vê-lo/a por lá!

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 
 
Profesor Pablo Rocca v Olomouci

Vážení kolegové, Univerzita Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na přednášku urugvajského profesora Pabla Roccy s názvem „Pai contra mãe“, de Machado de Assis: escravidão, leitura, sociedade, forma. Přednáška se uskuteční v úterý 30.4. v 11:30 v prostorách Katedry romanistiky na Křížkovského 10. Budeme se na Vás těšit.

 
 
Tradiční setkání romanistů v Olomouci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání romanistů, letos nazvané „Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů“. Česká romanistika v evropském kontextu – XIX. mezinárodní setkání romanistů, které se skuteční na Katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 23.–24. 11. 2018. V příloze najdete oficiální vícejazyčnou pozvánku s dalšími informacemi a vícejazyčnou přihlášku, kterou je třeba poslat do 30. září 2018. Srdečně zdravíme a doufáme, že se s většinou z Vás v listopadu v Olomouci uvidíme. Za organizační tým Katedry romanistiky FF UP, Zuzana Burianová

 
 
Pozvánka na brněnský LUSOFEST 2018

Vážení kolegové, organizátoři brněnského Lusofestu si dovolují pozvat Vás na již zahájený letošní ročník festivalu lusofonní kultury, tentokrát se zaměřením na Kapverdy. Festivalový program ve třech jazycích najdete níže:

 
 
Pozvánka na kolokvium CIELO-7 Jménem kolegů z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Vás srdečně zveme na 7. ročník kolokvia CIELO (Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc), které se uskuteční ve dnech 3.-5. května 2018. Více informací najdete pod tímto odkazem.
 
 
Pozvánka na přednášky prof. Pedra Eirase Ve dnech 26. března až 4. dubna bude na FF UK jako hostující profesor přednášet Pedro Eiras z Univerzity v Portu o současné portugalské poezii. Profesor Eiras je autorem několika knih o portugalské a srovnávací literatuře, sám je autorem dramatických a beletristických děl.
 
 
Nová publikace Zuzany Burianové

Zuzana Burianová vydala novou knihu s titulem Současná románová reflexe brazilské vojenské diktatury. Kniha navazuje na publikaci Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny a jejím cílem je představit románovou tvorbu zabývající se brazilským vojenským režimem.

 
 
Výstava "Pražská portugalistika a její světy" Vážení a milí kolegové, kdo jste nestihl kolokvium, máte ještě jednu příležitost k zhlédnutí výstavy Pražská portugalistika a její světy. Srdečně vás zveme na zahájení, které proběhne v úterý 3. října v 17 hodin v 2. patře hlavní budovy FF UK.
 
 
Dny portugalské lingvistiky

Katedra Portugalského jazyka a literatury Masarykovy univerzity v Brně pořádá 10. – 12. 11. 2014 Dny portugalské lingvistiky. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 
 
(E)migrações, transferências : mestiçagens e dinâmicas da cidade Colóquio international organizado pela Universidade Masaryk de Brno, 16 – 19 de abril de 2015
 
 
Cyklus přednášek Any Mafaldy Leite (Universidade de Lisboa) na FF MU

Přední odbornice na portugalsky psanou africkou literaturu, Dr. Ana Mafalda Leite, vede na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity cyklus přednášek.

 
 
Brněnský Lusofest 2015 Všichni příznivci portugalské kultury mají možnost zúčastnit se Lusofestu – Dnů kultury portugalsky mluvících zemí, které proběhnou 16. – 28. 4. 2015 v Brně.
 
 
Nově vyšlo - Baron a jiné prózy V Lusobrazilské knihovně nově vyšla sbírka próz portugalského spisovatele Branquinha da Fonseky (1905 – 1974) Baron a jiné prózy.
 
 
Nově vyšlo - Gonzaga aneb Revoluce v Minas V Lusobrazilské knihovně nově vyšla divadelní hra brazilského romantika Castra Alvese (1847–1871) Gonzaga aneb Revoluce v Minas.