KDO JSME

Společnost českých portugalistů (SČP) je nezávislé dobrovolné sdružení českých akademických pracovníků a absolventů vysokých škol, kteří soustavně pracují v humanitních oborech spojených s lusofonní oblastí. Posláním SČP je v kolegiálním dialogu spojovat portugalisty působící na území ČR, ať už na českých univerzitách, nebo v praxi (překladatelé, učitelé jazykových škol, diplomaté apod.), spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj badatelské činnosti v oblasti portugalistiky a šířit informace o portugalsky mluvícím světě.